Bliv medlem

Det koster 250 kroner om året at være medlem af foreningen. Beløbet går som tilskud til de forskellige arrangementer og til indkøb af kunst til den årlige udlodningsfest.

Normalt medlemskab giver et lod pr. person. Dvs. at et lod giver én chance til Udlodningsfesten og én stemme til Generalforsamlingen.

Det er dog også muligt at tilkøbe flere lodder, dvs. at et medlem kan tilkøbe flere lodder. Omvendt er det også muligt at blive medlem som husstand eller ægtepar og dermed være flere om at dele et lod. 

For indmeldelse, kontakt vores kasserer:

Hans Jørgen Rasmussen
Tlf.: 56 57 94 00
Mail: hans.jorgen@lokalrevision.dk
eller benyt kontaktformularen under Kontakt

Indbetaling af kontingent sker til Danske Bank, reg.nr.: 1551 kontonummer: 1528300.

Alf Hemmingsen | Brovej 4, Lille Linde, 4652 Hårlev - Danmark | Tlf.: 28498797