Indkaldelse til generalforsamling i
Stevns Kunstforening.
Kontingent for 2023, 250,00 kr. bedes venligst indbetalt på foreningens konto i Dansk Bank: reg. 1551 konto nr. 1528300
Ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2023, kl. 19.00, Mødestedet, den lille sal, Bredgade 1, 4652 Hårlev.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af 2 stemmetæller og af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Fastsættelse af medlemskontingent.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 8 dages varsel i Stevns Bladet.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Indkomne forslag bedes fremsendt til foreningens kasserer, Hans Jørgen Rasmussen mindst 8 dage før generalforsamlingen på: hans.jorgen@lokalrevision.dk
 
 
 
 
Stevns Kunstforening.
Årshjul 2023.

Onsdag d. 29. marts 23, kl. 19.00
Generalforsamling Mødestedet, den lille sal, Bredgade 1, 4652 Hårlev.

Lørdag d. 22. og søndag d. 23. april 23, kl. 09.00 – 16.00 Udstilling af maler Bruno Mainborg. Tommestrupvej 18, 4660 Store Heddinge.

Søndag d. 21. maj 23 kl. 14 -
Besøg kunstner Yvonne Nielsen, (klovne & jazz). Egestræde 2, 4720 Præstø.

Onsdag d. 7. juni 23, kl.?
Besøg kunstner Inger Jepsen. Galleri Bakkegården, Ebbeskovvej 6, 4640 Faxe.
 
Lørdag d. 17. juni 23, kl?
Besøg kunstner Sanne Aborg Strædet 10, Holtug, 4660
Store Heddinge.
 
Lørdag d. 8. juli til tirsdag d. 15. august 23 Udstilling med Helle Lundsgård Christensen og gæste kunstner Tina Lund Christensen Kulturloftet, Store Heddinge Bibliotek, Kirketorvet 2, 4660 Store Heddinge.

Lørdag d. 16. og søndag 17. september 23
Udstilling Landskabsmaler. Tommestrupvej 18, 4660 Store Heddinge.
 
Fredag d. 10. november 23 Udlodningsfest. Rødvig Ferieby, Strandgabsvej 29, 4673 Rødvig Stevns.
 
 
2. mandag i måneden fra. Kl. 10.30 og til kl. 11.30
(undtagen april, juli & august). Syng sammen for alle og det er gratis. Kunstforeningen i samarbejde med Stevns Bibliotekerne. Store Heddinge Bibliotek, Kirketorvet 2, 4660 Store Heddinge.

Der bydes på kaffe for dem der har lyst.


Med venlig hilsen og på gensyn.

På vegne af bestyrelsen.
Alf Hemmingsen | Brovej 4, Lille Linde, 4652 Hårlev - Danmark | Tlf.: 28498797