Stevns Kunstforening
Årshjul 2023
 
 
Onsdag d. 29. marts 23, kl. 19.00
 
Generalforsamling Mødestedet, den lille sal, Bredgade 1, 4652 Hårlev.
 

Lørdag d. 22. og søndag d. 23. april 23, kl. 09.00 – 16.00
 
 
Udstilling af maler Bruno Mainborg. Tommestrupvej 18, 4660 Store Heddinge.
 

Søndag d. 21. maj 23 kl. 14.00 
Besøg kunstner Yvonne Nielsen, (klovne & jazz). Egestræde 2, 4720 Præstø
 

Onsdag d. 7. juni 23, kl. 19.00
 
Besøg kunstner Inger Jepsen. Galleri Bakkegården, Ebbeskovvej 6, 4640 Faxe
 
 
Lørdag den 8. juli til lørdag den 5. august
 
Udstilling af Helle Lundsgård Christenseb og med
gæstekunstner Tina Lund Christensen.
Kulturloftet, Store Heddinge Bibliotek, Kirketorvet 2,'
4660 Store Heddinge.
 
 
Torsdag d. 17. august, kl 19.00
Besøg kunstner Sanne Aborg Strædet 10, Holtug,
4660 Store Heddinge.
 

Lørdag d. 16. og søndag 17. september 
Udstilling Landskabsmaler. Tommestrupvej 18, 4660 Store Heddinge.
 
 
Fredag d. 17. november, kl. 18.30 udlodningsfest.
Bemærk ny dato.
Rødvig Ferieby, Strandgabsvej 29,
4673 Rødvig Stevns.
 
 
Hver 2. mandag i måneden fra. Kl. 10.30 og til kl. 11.30
fra september. Syng sammen for alle. Det er gratis.
Kunstforeningen i samarbejde med. Store Heddinge Bibliotek, Kirketorvet 2, 4660 Store Heddinge.

Der bydes efterfølgende på kaffe til dem der har lyst.
 
Kontingent for 2023, 250,00 kr. bedes venligst indbetalt på foreningens konto i Dansk Bank: reg. 1551 konto nr. 1528300

Med venlig hilsen og på gensyn

bestyrelsen.
 
 
 
Stevns Kunstforening
Årshjul 2024
 
 
 
Indkaldelse til generalforsamling i
Stevns Kunstforening

Ordinær generalforsamling - dag den xx marts 2024, kl. 19.00.


Dagsorden ifølge vedtægterne:
 
1. Valg af 2 stemmetæller og af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Fastsættelse af medlemskontingent.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.
 
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 8 dages varsel i Stevns Bladet.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 
Indkomne forslag bedes fremsendt til foreningens kasserer Hans Jørgen Rasmussen mindst 8 dage før generalforsamlingen på:
 
 
hans.jorgen@lokalrevision.dk
 
Alf Hemmingsen | Brovej 4, Lille Linde, 4652 Hårlev - Danmark | Tlf.: 28498797